Pinheiro do Paraná, Araucária angustifólia

Pinheiro do Paraná, Araucária angustifólia
Pinheiro do Paraná, karakteristiek voor deze regio

2012/06/07

Antillian Summer

Het is juni 2012 Deze zomer zullen we twee maanden doorbrengen op het eiland Curaçao in de Caribische Zee, Latijns Amerika. Op Curaçao liggen de roots van Madeline. Ze is daar geboren en getogen. Haar moeder, mijn schoonmoeder van 81 jaar woont daar nog, en dit jaar mogen we haar dus samen bezoeken. Ook wonen er enkele broers en zwagers met hun verwanten. Een goed familie weerzien. Er is een kerk op Curaçao, de Iglesia Reformá, onze zusterkerk, en die is vacant (zonder voorganger). Gedurende de twee maanden dat we op Curaçao zijn, mag ik daar helpen als gastpredikant. De gemeente is niet zo groot, en het is ook vakantietijd, dus in die twee maanden zullen we tegelijk ook onze vakantie hebben. Dat kan mooi gecombineerd worden op deze manier. Het is nog een beetje een verrassing hoe het er uit zal zien, die twee maanden, wat betreft programma, activiteiten ... en dergelijke. We zien ernaar uit, en hopen een goede tijd te hebben, deze zomer, en wensen dat ook jou, lezer, toe: een goede zomer 2012, onder Gods zegen.
Loof de HEER, bewoners van de aarde, loof Hem, zon en maan; alleen zijn naam is hoogverheven, zijn luister gaat aarde en hemel te boven
Ps. 148