Pinheiro do Paraná, Araucária angustifólia

Pinheiro do Paraná, Araucária angustifólia
Pinheiro do Paraná, karakteristiek voor deze regio

2008/09/17

Waarom Dr. K. Sietsma in 1942 stierf in Dachau (1. Holandês)

Op zaterdagavond 31 januari 1942 is er de eerste aanleiding: In Amsterdam, waar K. Sietsma predikant is in de gereformeerde Schinkelkerk, wordt collega C.J. Sikkel gewaarschuwd, dat Sietsma in de gaten gehouden zal worden op de dag erna, zondag, of de aangekondigde collecte voor zending onder de Joden ook zal worden gehouden.
Die zondagmorgen 1 februari, preekt K. Sietsma over de verzoeking van Jezus door de duivel, in de woestijn (Lucas 4:1-13). Jezus slaat de verzoeking om machtig te worden door de duivel te aanbidden, radicaal af.
In diezelfde dienst wordt inderdaad gecollecteerd voor de Jodenzending. Ook bidt K. Sietsma voor het Koningshuis, en hij dankt daarbij in het bijzonder voor onze huidige koningin, prinses Beatrix, die immers de vorige dag, op 31 januari vier jaar was geworden!
De dag erna is K. Sietsma, oom van m'n vader S.J. Sietsma, opgehaald door twee mannen van de ‘Sicherheitsdienst’, en in bewaring gesteld, eerst te Amsterdam, later in Amersfoort. Hij is voor drie zaken aangeklaagd:
Collecteren voor Joden(-zending)
Gebed voor het Koninklijk Huis
Ophitsing (met name door de preek)
Zowel K. Sietsma als de kerkenraad hebben zich verdedigd. Zo werd duidelijk dat de collecte en het gebed geen persoonlijk initiatief van K. Sietsma waren, maar dat ze aangestuurd werden vanuit de kerken zelf. Toen zijn de eerste twee aanklachten vervallen, maar de derde bleef. Toen hem bij ondervraging namelijk werd gevraagd of die verzoeking, zoals Jezus die onderging, en die wij moeten weerstaan, ook van het Nationaal-Socialisme kon uitgaan, antwoordde K. Sietsma vrijmoedig ‘ja’. Daarop is die aanklacht blijven staan, en werd hij veroordeeld tot het concentratiekamp Dachau, samen met een collega, ds. J. Overduin. In 1943 is Overduin vrijgelaten, maar K. Sietsma was al veel eerder, volgens het familiebericht op 7 augustus 1942, overleden, op de leeftijd van slechts 45 jaar.

Met dank aan mijn beide ooms Hans en Kees (hun Feitelijk Relaas).

Por que dr. K. Sietsma morreu em Dachau, 1942 ........... (2. Português)

Por que dr. K. Sietsma morreu em 1942, no campo de concentração: Dachau

No sábado à noite, dia 31 de janeiro do ano 1942, um pastor na cidade de Amsterdã, chamado C.J. Sikkel está sendo avisado, que um colega dele, o ministro da Palavra K. (Cornélio) Sietsma, pastoreando na “Schinkelkerk” (é o nome do templo), vai ser observado no dia seguinte, ao Domingo, para ver se a coleta anunciada com finalidade a Missão entre os Judeus, vá ser feita ou não.
E naquele domingo de manhã, dia 1 de fevereiro, K. Sietsma prega a Palavra sobre a tentação de Jesus no deserto, pelo diabo (Lucas 4, 1-13). Jesus recusa a tentação para ficar poderoso por meio de adorar ao diabo, radicalmente.
No mesmo culto de fato está sendo coletado pela Missão entre os Judeus. K. Sietsma, tio do meu pai, também ora pela Casa Real, e ele agradece especialmente por nossa Rainha atual, a princesa Beatriz, que no dia anterior, dia 31 de janeiro, tinha completada quatro anos de vida!
No dia seguinte, K. Sietsma é buscado por dois homens do ‘Sicherheitsdient’ (o famoso SD dos Nazis), e fica preso, primeiro em Amsterdã, em seguida no Amersfoort. Ele é acusado de três crimes:
Fazer uma coleta a favor dos Judeus;
Oração pela Casa Real;
Incitação (especialmente através da pregação)
Tanto K. Sietsma, como o conselho da igreja, se defendem contra as acusações. Fica claro que nem a coleta, nem a oração foram iniciativas particulares do dr. Sietsma, mas foram iniciadas pelas igrejas juntas. Em seguida, as primeiras duas acusações são canceladas, mas a terceira fica em vigor. No momento que ele é interrogado, fazem a pergunta se a tentação que Jesus sofreu, à qual nós devemos resistir, pode ser o Nacional Socialismo? Sietsma responde corajosamente que ‘sim’. Por isso fica essa acusação, e ele é condenado ao campo de concentração ‘Dachau’, junto com um colega dele, o Rev. J. Overduin. Em 1943, Overduin é liberado, mas K. Sietsma já faleceu antes.
Conforme o anúncio ele faleceu no dia 7 de Agosto, 1942, na idade de – apenas – 45 anos de vida.

Agradecimento aos meus dois tios Hans e Kees Sietsma (João e Cornélio), pelo relato deles: Relato dos Fatos.