Pinheiro do Paraná, Araucária angustifólia

Pinheiro do Paraná, Araucária angustifólia
Pinheiro do Paraná, karakteristiek voor deze regio

2009/12/19

Elly & Rikkert Thirsty? Cântico!

Zomaar, prachtig duo, eenvoudig lied, diepe waarheid, en wat een volhouders (ze zingen nog ... ) Klik op hun foto!

Um cântico, de um casal maravilhoso, tão simples, mas verdadeiro. Que perseverança (eles cantam até hoje ... ) Clique na fotografia!

A beautiful song, a splendid couple, a profound truth, and what a persistence (they are still singing ...) Click on the picture!

2009/12/16

Geen pasklare antwoorden ...

Wat een prachtig boek, Prediker, en wat heerlijk dat er geen pasklare antwoorden opgedrongen worden:

"[16] Ik zocht met heel mijn hart naar wijsheid. Alles wat de mens op aarde onderneemt, wilde ik doorgronden. Nooit geeft hij zijn ogen rust, dag noch nacht, [17] maar bij alles wat God doet onder de zon, zo heb ik ingezien, doet Hij wat Hij doet. De mens is niet in staat de zin ervan te vinden. Hij tobt zich af en zoekt ernaar, maar hij vindt hem niet, en al zegt de wijze dat hij inzicht heeft, ook hij is niet in staat de zin ervan te vinden." (Prediker 8, 16-17)

En wat een prachtig lied van Bob Dylan: It’s not dark yet …
… There's not even room enough to be anywhere; It's not dark yet, but it's getting there ...
We leren, en we leren veel. “It looks like I’m moving, but I’m standing still”, zingt Bob. “Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon.” (zei de Prediker in 1,9)

Uma verdade linda do Pregador

Um livro muito lindo, na Bíblia, o livro de Eclesiastes, o Pregador. E, quão bom, que respostas já feitas não se dão neste livro:
"[16] Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria, e a ver o trabalho que há sobre a terra (que nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos); [17] Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode perceber, a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a achará; e, ainda que diga o sábio que a conhece, nem por isso a poderá compreender." (Eccl. 8,16-17)
Um cântico lindo também, de Bob Dylan: It’s not dark yet … Traduzido: não escureceu ainda, mas tá chegando lá …
Nós aprendemos, e aprendemos muito. “Eu sei que parece que estou movendo, mas fico parado”, Bob Dylan canta. “O que foi, isso é o que há de ser; e o que se fez, isso se fará; de modo que nada há de novo debaixo do sol.” O Pregador diz (Eccl. 1,9).

Beautiful truth: It’s not dark yet ….

A beautiful book, Ecclesiastes, and how great, that no ready-made answers are imposed on us:
"When I applied my mind to know wisdom and to observe man's labor on earth—his eyes not seeing sleep day or night- 17 then I saw all that God has done. No one can comprehend what goes on under the sun. Despite all his efforts to search it out, man cannot discover its meaning. Even if a wise man claims he knows, he cannot really comprehend it." (Eccl. 8, 16-17)
And, how beautiful the song of Bob Dylan: It’s not dark yet …… “There's not even room enough to be anywhere; It's not dark yet, but it's getting there ... ”
We learn, and we learn a lot. “It looks like I’m moving, but I’m standing still”, Bob sings. And there is nothing new under the sun, the Preacher says. “What has been will be again, what has been done will be done again; there is nothing new under the sun.” (Ecclesiastes 1,9).

2009/10/02

Foi na Cruz - Aan het Kruis

Foi na Cruz, que meus pecados foram pagos por Jesus;
Mijn zondeschuld genageld aan het kruis, voldaan door Jezus.

2009/09/28

Wondere wereld van Reptielen - Mundo maravilhoso dos Réptis

Reptielen kunnen indruk maken. Verrassend, komisch, vertederend of juist grof en gewelddadig. Al naar gelang het moment. Zouden ze bestand zijn tegen de 'climate change', waar we misschien wel in verkeren?
Klein Curaçao is een bijzonder klein eiland, (3 vierkante kilometer groot) dat zo ineens oprijst uit die machtig grote oceaan, en het stukje daarvan, dat Caribische Zee wordt genoemd. Het ligt ruim 6 mijl (ongeveer 10 km. van Curaçao verwijderd, en er staat - naast wat schuilhutjes - één gebouw: de verlaten vuurtoren. Nooit hadden we de zee zo blauw gezien als daar. Een catamaran heeft ons er gebracht. De Chuchubi is een zangvogel, lijstersoort van Curaçao, die ware concerten geeft. Herinnering aan de vakantie. Het is waar, wat heeft God het gaaf gemaakt. ...

Réptis podem impressionar. Surpreendentes, cômicos, amáveis, ou, ao contrário: grossos e veementes. Dependente do momento. Será que vão agüentar a mudança de clima, que parece a acontecer?
'Pequeno Curaçao' é uma ilha muito pequena (3 qm. quadrados), que, de repente emerge daquele grande oceano enorme, e do pedacinho dele, que é chamado O Mar do Caribe. Fica a mais ou menos 6 milhas (10 quilom.) de Curaçao, e na ilha existe - além de algumas cabanas - um prédio só: o Farol abandonado. Nunca vimos o mar tão azul como lá! Um catamarã nos levou para a ilha.
O Chuchubi é um dos pássaros cantadores (tipo tordo) de Curaçao, que dá verdadeiros concertos. São todas lembranças das nossas férias. É verdade, quão bom é que Deus fez tudo isso. ...

2009/05/08

Dubbel Checken - prekenbundeltje

De bundel met 14 preken, (de eerste heet: dubbel checken) en een meditatie, is nu klaar. Grappig om zoiets eens te doen, een boekje samenstellen en uitgeven. Als ervaring heel leuk, en als resultaat ook handig. Ik heb nu iets om iemand in de hand te geven, als dat zo uit komt.
Het boekje is te bestellen via de website van Lulu.com. (Klik op de luchtfoto hiernaast) Mensen kunnen gewoon zoeken naar de titel 'dubbel checken', of op mijn naam, en dan verschijnt-ie wel. Ze kunnen ook een exemplaar via mij kopen, dan zijn er geen portokosten, die zijn vrij hoog, omdat het uit buitenland komt. je kunt me mailen, of, hieronder reageren.

2009/04/11

Páscoa - Pasen - Easter (Po - Nl - En)

Páscoa: o Senhor ressuscitou verdadeiramente! Como é que esta Boa Nova fique viva na minha vida? Isto acontece apenas quando o meu pensamento muda; quando a minha mente se renova, a partir de agora. Não mais é a morte, a doença, o maligno, que decide a verdade sobre o mundo e o meu destino. Mas, a Verdade e a Vida, quer dizer: Jesus, o Filho de Deus decidiu que Ele reina, eternamente. "Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o morte, o teu aguilhão? ... Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo." (1 Cor.15,54b-57) Amém.
Gosto muito das cores e da simplicidade destas duas imagens. Crer em Deus e em Jesus exige e leva a tal simplicidade.

Pasen: de Heer is echt opgestaan uit de dood! Hoe blijft die waarheid levend in mijn leven? Dat gebeurt alleen als mijn gedachten veranderen, als m'n denken zich vernieuwt, vanaf nu. Het is niet meer sterven, ziekte of de boze, die de waarheid bepalen over de wereld en mijn bestemming. Maar de Waarheid en het Leven, dat is: Jezus, de Zoon van God heeft bepaald dat Hij regeert, voor altijd. "De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? ... Laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft". (1 Kor. 15,54b-57) Amen.
Ik houd van de kleuren en de eenvoud van deze twee platen. Geloven in God en Jezus vereist en leidt tot zulke duidelijkheid.

Easter: The Lord has risen indeed! But how will this truth stay alive in my life? That only occurs, if my thoughts change and my mind is renewed, from now on. It is not death, or illness or the evil one which decides the truth concerning the world or my destination. But the Truth and the Life, that means: Jesus, the Son of God has decided that He reigns, for ever. "Death is swallowed up in victory. O death, where is thy victory? O death, where is thy sting? ... Thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ". (1 Corinth.15,54b-57) Amen.
I love the colours and the simplicity of these two images. To believe in God and Jesus, requires and produces this kind of simplicity.

2009/02/02

Huismuzikant – Músico de casa – Our Musician

Vorige week ontdekten we hem. Hij was aangekomen in een kringloopwinkel, maar het was duidelijk dat hij daar niet hoorde. We namen hem mee naar huis en genieten van hem.
Na semana passado o descobrimos. Ele tinha acabado de chegar numa loja de coisas usadas, mas ficou claro que isso não foi o lugar dele. O trouxemos para casa, e gozamos a presença dele.
Last week we discovered hem. He had arrived in a second-hand store, but it was so clear he didn’t belong there. We brought him home and enjoy his presence.