Pinheiro do Paraná, Araucária angustifólia

Pinheiro do Paraná, Araucária angustifólia
Pinheiro do Paraná, karakteristiek voor deze regio

2013/10/12

de katholiciteit van de man

Weer leen ik mijn stof. Maar het kan niet uitblijven. Hoe ziet de ware man er dan uit? Is het zoals de 4e musketier programmeert? De dappere, getemde, maar stoere man, die nog iets beleeft? En presteert, in de naam van Jezus? Maar dan als klacht naar de kerk toe: valt er nog wat te beleven in de kerk? Voor de man? Boeiend verwoord door Miranda Klaver (VU), in het ND, 12 oktober 2013. Het is toch een spanningsveld, blijkbaar, die rollen voor man en vrouw. Vrouwen die ook een ambt willen en ambiëren? Best inleefbaar. Mannen die de elementen willen voelen, proeven, en gewoon stoer man willen zijn? Ook zo logisch. Wat is daar mis mee? Maar nu komt er een heel moeilijke: nu moeten katholieke mannen op een kerkelijke vergadering gaan beslissen over de katholieke vrouw. Dat wordt een heel lastige. De katholieke musketier zou zeggen: wat maakt het uit, man? Als ze maar vrouw van God is, bijvoorbeeld profetes, zoals de dochters van Filippus (Hand. 21,9). En zoals Paulus het boeien niet schuwde, zo nemen wij kruishout op ons. Stemmen over de positie van de vrouw? Waarom eigenlijk? Het wordt een lastige!

2013/10/03

de katholiciteit van de vrouw

Deze titel heb ik niet zelf bedacht, maar staat vandaag, 3 oktober 2013 boven een stukje in het ND van de hand van Marinus de Jong en Barend Kamphuis. Samen met het beeld - een boeiende foto van een vrouw en een kruis, waarop weer een crucifix is geplakt, roept het de aandacht, en je verwacht niet direct dat het gaat over een rapport met betrekking tot het kerkelijk ambt voor vrouwen. Me afvragende wat de titel betekent, gaan er snel enkele mogelijkheden door me heen. Haar katholiciteit, even letterlijk vertaald als 'wereldwijdheid', kan een pleidooi zijn voor de wereldwijde betekenis van de vrouw voor het Evangelie, te beginnen bij Maria, waarna vele Maria's en vrouwen volgen. Is dat wat de schrijvers bedoelen? Of gaat het om een principiële zoektocht naar de ware plaats van de vrouw in de Wereldkerk? Wat een prachtige titel eigenlijk voor een artikel, dat je zelfs de gebruikte literaire vorm ervan niet direct kunt vaststellen. Want, na het artikel gelezen te hebben, lijkt me de titel niet letterlijk bedoeld. Het gaat niet om wereldwijdheid van de vrouw, maar om de te bevorderen eenheid van de wereldwijde kerk, die het motief is achter het schrijven van dit artikel. Maar ja, maak daar maar eens een bondige titel van. En het gaat er ook niet om, om heel kort en krachtig aan te sporen tot een 'voor' of 'tegen' het deputatenvoorstel. Het gaat erom, zo begrijp ik, dat we de zaak wijs en goed behandelen, met historisch en oecumenisch besef, tot bevordering van de katholiciteit van de kerk. Dat deed me denken aan het gedicht van Nijhoff: de moeder de vrouw. Daar, bij onze brug, waarover het verkeer onophoudelijk in zes rijen over de druk bevaren rivier de Waal stroomt, staat het profetisch in metaal gebeiteld. 'Het was een vrouw', dichtte Nijhoff, 'Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer, en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.' Geen ouderling, die vrouw, noch formeel diacones, maar wat een katholiciteit van die vrouw!